☰ Menu
POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 23.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Adres i kontakt

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie     

                http://pup.pleszew.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=230942                 

ul. Wyspiańskiego 6
63-300 Pleszew
tel./fax: 062 7427 425, 062 7427 426,

NIP: 617-15-63-575

e-mail: popl@praca.gov.pl

Strona internetowa: pleszew.praca.gov.pl

 

Urząd czynny od poniedziałku do piątku
od 7:30 do 15:30

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Obrazek dla: Klauzula informacyjna - RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie ul. Wyspiańskiego 6, 63-300 Pleszew, nr telefonu: +48 62 742 74 25;
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się Pan/Pani skontaktować poprzez e-mail: popl@praca.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych  osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1065 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy i będą udostępniane innym organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości rejestracji oraz korzystania z  usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form pomocy przewidzianych w ww. ustawie.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. zadań.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich  danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
  6. Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującym ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

pup

Uwaga!:
Tutaj wejdziesz na stronę ePUAP PUP Pleszew

Wytworzył:
Józef Sołtysiak
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1146309