Zamówienia 2021 rok

Postępowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie w trybie podstawowym - numer postępowania: I.271.04.2021.AD

Ogłoszenie o zamówieniu pn Magazynier z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem z bezpieczną wymianą butli gazowych zakończony egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego oraz obsługą arkusza kalkulacyjnego zakończony egzaminem ECDL PROFLE moduł z grupy BASE-B4 -arkusze kalkulacyjne dla grupy do 10 osób bezrobotnych - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 15.09.2021 r. - format pdf

Informacja z otwarcia ofert-do pobrania

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na miniPortalu UZP


Postępowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie w trybie podstawowym - numer postępowania: I.271.03.2021.JZ

Ogłoszenie o zamówieniu pn Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem z bezpieczną wymianą butli gazowych zakończony egzaminem przed Komisją Dozoru Technicznego dla grupy do 10 osób bezrobotnych - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 05.08.2021 r. - format pdf

Informacja z otwarcia ofert-do pobrania

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na miniPortalu UZP


Postępowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie w trybie podstawowym - numer postępowania: I.271.02.2021.JZ

Ogłoszenie o zamówieniu pn Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem z bezpieczną wymianą butli gazowych zakończony egzaminem przed Komisją Dozoru Technicznego dla grupy do 10 osób bezrobotnych - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 15.07.2021 r. - format pdf

Informacja z otwarcia ofert-do pobrania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - do pobrania

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na miniPortalu UZP


Postępowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie w trybie podstawowym - numer postępowania: I.271.01.2021.JZ

Ogłoszenie o zamówieniu pn Prawo jazdy kat.C,CE,D+kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy i osób - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 17.03.2021 r. - format pdf

Informacja z otwarcia ofert-do pobrania

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na miniPortalu UZP


 

Zawiadomienie o wyniku postępowania Prawo Jazdy. 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dąbkiewicz Anna
(2021-03-17 08:07:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Dąbkiewicz Anna
(2021-09-29 14:47:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki